Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Turizam u lokalnom razvoju opštine Subotica - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Turizam u lokalnom razvoju opštine Subotica (/Thread-turizam-u-lokalnom-razvoju-op%C5%A1tine-subotica)


Turizam u lokalnom razvoju opštine Subotica - derrick - 24-02-2014 04:07 PM

UVOD

Značajno mesto u programu razvoja grada Subotice zauzima i turizam u funkciji ekonomskog razvoja. Treba imati u vidu, da pozitivni trendovi razvoja turizma na svetskom nivou ukazuju na izuzetno dinamičan privredni rast ostvaren u protekloj deceniji. Turizam je u gradskoj privredi nedovolјno afirmisan i loše promovisan, uz opadanje novih investicija u ovu granu privrede. Ekonomske analize i statistički podaci pokazuju da upravo turizam predstavlјa privrednu granu koja može da bude direktan i multiplikovan generator ukupnog gradskog ekonomskog razvoja. Ipak, sa manje od 2 odsto doprinosa ND, turizma se i pored svega može smatrati samo potencijalom za razvoj, a ne i značajnim izvorom prihoda. Najveći izazov predstvalјa povećanje broja dana boravka turista, jer je sada prosečan broja dana boravka nešto veći od 2 dana, što implicira da postojeća ponuda usluga u turizu nije dovolјna.

Najatraktivnija turistička destinacija u gradu Subotici je jezero Palić, koje ima značajno mesto u Strategiji razvoja turizma Republike Srbije, Nacionalnom investicionom planu turizma Republike Srbije i Programu privrednog razvoja AP Vojvodine.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Turizam opštine Subotica u funkciji ekonomskog razvoja 4
3 Preporuke za razvoj turizma 6
4 Upravljački model TO u funkciji lokalnog razvoja 7
5 ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12