Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Značaj inovacija u savremenom poslovanju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Značaj inovacija u savremenom poslovanju (/Thread-zna%C4%8Daj-inovacija-u-savremenom-poslovanju)


Značaj inovacija u savremenom poslovanju - derrick - 24-02-2014 03:56 PM


УВОД


"Једна од карактеристика коју многи доводе у везу са предузетништвом је иновација. Људи пронађу бољи начин да се посао уради или бољу "замку" и користе иновацију као основну идеју за нови посао. Ово је најчешћи облик предузетништва, и видели смо безброј таквих примера у историји бизниса"


Иновација као специфичан облик промене, новине, представља врло широк концепт који се може дефинисати у различитим областима, као што је то учинио и Сцхумпетер, који је дефинише као основни елеменат технолошког прогреса, да би је Друцкер дефинисао као кључни елеменат предузетништва. Портер, специјално, дефинише један од кључних елемената иновације, а то је стратешка улога, могућност предузећа да стекну компетитивну предност на основу иновативности, способности предузећа да реализује успешне иновационе пројекте.

Кључни критеријум успешности иновација у предузећ у јесте утицај на развој компетентности и способности које граде конкурентску предност и тржишну супериорност. У Закону о иновационој делатности Републике Србије (2005.) иновација се дефинише као “нови производ, процес, технологија или услуга са уникатним својствима, настала применом властитих или туђих резултата научноистраживачког рада, открића и сазнања, кроз сопствени концепт, идеју или метод за њено
стварање, која је са одговарајућом вредношћу пласирана на тржишту” .

Садржај :

УВОД 3
1.1 Улога иновација 4
1.2 Значај иновација у савременом пословању 5
1.2.1 Иновационе активности у производњи 9
1.2.2 Иновације у сфери производње 10
1.2.3 Квантификација резултата иновација у производњи 12
1.2.4 Предузетници и иноватори 14
ЗАКЉУЧАК 19
ЛИТЕРАТУРА 21