Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kvaliteta - što je to - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadzment proizvodnje (/Forum-menadzment-proizvodnje)
+---- Tema: Kvaliteta - što je to - hr (/Thread-kvaliteta-%C5%A1to-je-to-hr)


Kvaliteta - što je to - hr - derrick - 21-02-2014 12:53 AM

UVOD


Kvaliteta je stari pojam – koji se stoljećima mijenjao i dobivao nove sadržaje. Već se u Bibliji spominje kvaliteta pod nazivom „dobro“.

Kvaliteta predstavlja zadovoljenje zahtjeva pa je samim tim razultat prevencije. Svaki proizvod posjeduje kvalitetu ako nekom služi i ako imaju dobro tržište. Kvalitetu ocjenjuju potrošači. Proizvod mora biti isporučen na vreme, mora biti kvalitetan i u granicama proračuna. Polazi se obično od činjenice da se kvaliteta može definirati kao zadovoljenje kupčevih očekivanja i potreba .

Kvaliteta u općem smislu, postoji koliko i ljudski rod, sa svojevrsnim specifičnostima povijesne razvijenosti društva, potreba ljudi na određenom prostoru i ekonomske razvijenosti u određenom povijesnom trenutku. Dakle, određene vrijednosti koje se u društvenim tokovima utvrde i prihvate kao nivo koji se treba postići u društvenim tokovima - u svim sferama ljudskog života, označen je jednim općim imenom kvalitetu. Specifičan je za različita društva, za civilizacije i ljudske zajednice koje su se autonomno razvijale na određenom zemljopisnom prostoru i prirodnom okruženju, na koje je najviši utjecaj imao nivo razvoja ljudske svijesti. Tako se može reći da do XVIII stoljeća, do početka industrijalizacije, nije postojao ujednačen i opće prihvaćen razinu nekih vrijednoisti - kao standarda za kvalitetu. Postojale su određene društvene norme kojima su regulirane sve društvene pojave i tokovi, pri čemu skoro ništa nije imalo pravu vrijednost (osim povlaštenih), gdje su i ljudi smatrani bezvrijednim i kao roba za trgovinu.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Kvaliteta – što je to? 5
1.1 Definiranje kvalitete 5
1.2 Demingov koncept sustava kvalitete 6
1.3 Demingov PDCA krug 7
1.4 Čimbenici kvalitete 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15