Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizacija upravljanja u malom poduzeću - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadzment proizvodnje (/Forum-menadzment-proizvodnje)
+---- Tema: Organizacija upravljanja u malom poduzeću - hr (/Thread-organizacija-upravljanja-u-malom-poduze%C4%87u-hr)


Organizacija upravljanja u malom poduzeću - hr - derrick - 21-02-2014 12:50 AM

UVOD

Za svaku nacionalnu ekonomiju mala i srednja poduzeća predstavljaju značajnu snagu o kojoj ovisi funkcioniranje cjelokupne gospodarske aktivnosti.

Vrijeme u kome danas živimo karakteriziraju burne i korijenite promjene u oblasti društveno-političkih odnosa i ekonomskih osnova priređivanja kako na domaćem tako i na inozemnom planu. Sve ove promjene zahtjevaju usvajanje i razvoj nove poslovne filozofije, razvojne strategije i u skladu s tim osposobljenost za poslovanje na novim osnovama. Prestrukturiranje našeg gospodarstva i reformiranje tvrtke postavlja i nove zahtjeve u upravljanju poduzeća- pogotovu malih i srednjih.

U današnjem svijetu nemilosrdne konkurencije svaka stagnacija u razvitku pojedinog poduzeća bilo da se radi o malom ili srednjem poduzeću je prvi korak prema likvidaciji samog poduzeća. Cilj svakog poduzeća je da preko instrumenata upravljanja osigurati stalan rast i razvoj i tako poveća svoju vlastitu vrijednost. Pri ostvarenju ovog cilja svako poduzeće mora zadovoljiti očekivanja različitih interesnih skupina kao što su vlasnici poduzeća, menadžment, zaposlenici, dobavljači, potrošači, vladine institucije i društvo u cjelini. Ova očekivanja mogu biti financijske i nefinancijske naravi i pri upravljanju poduzećem, odnosno donošenju odluka važnih za poslovanje u obzir je potrebno uzeti i jedna i druga.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Pojam i klasifikacija malih i srednjih poduzeća 6
1.1 Pojam i klasifikacija malih i srednjim poduzeća u FBiH i u Europi 6
1.2 Uloga države u razvoju malih i srednjih poduzeća 9
2 Organizacija upravljanja u malom poduzeću 12
2.1 Pokretanje vlastitog poslovanja 12
2.2 Karakteristike upravljanja u malim poduzećima 13
2.3 Uloga poduzetnika u razvoju poslovanja sopstvenog poduzeća 16
2.4 Razvijanje vlastitog poslovanja 18
2.5 Kupnja postojećeg poslovanja 19
2.6 Kupnja franšize 21
2.7 Marketinška koncepcija u malim i srednjim poduzećima 23
2.8 Istraživanje tržišta u malim poduzećima 28
2.9 Globalna orijentacija malih poduzeća 31
2.10 Globalizacija i inovacija 33
2.11 Strateški marketinški plan u malim poduzećima 37
2.11.1 Namjena poslovnog plana 37
2.11.2 Važnost planiranja u malim poduzećima 39
2.11.3 Razvoj i važnost koncepta strategije 42
ZAKLJUČAK 44
LITERATURA 46