Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Standardi serije ISO 22000 i IMS - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadzment proizvodnje (/Forum-menadzment-proizvodnje)
+---- Tema: Standardi serije ISO 22000 i IMS (/Thread-standardi-serije-iso-22000-i-ims)


Standardi serije ISO 22000 i IMS - derrick - 21-02-2014 12:49 AM

UVOD

Implementacija sistema menadžmenta prema zahtevima serije standarda ISO i uspostavlјanje procesa permanentnog unapređivanja kvaliteta, zajedno sa primenom tehnika reinženjeringa, predstavlјa osnovu za unapređivanje produktivnosti poslovanja MSP i kreiranja konkurentske prednosti na međunarodnom tržištu, prevashodno zbog tržišne i tehnološke fleksibilnosti preduzeća iz ove grupe.

Glavni razlozi za uvođenje sistema menadžmenta prema zahtevima serije standarda ISO u preduzećima su povećanje konkurentske sposobnosti na domaćem i međunarodnom tržištu i lakša internacionalizacija poslovanja. Kako mala preduzeća nemaju dovolјno finansijskih sredstava za plaćanje konsultantskih usluga u oblasti uspostavlјanja sistema menadžmenta, a ponekad ni dovolјno zaposlenih koji bi mogli samostalno da iznesu posao oko uvođenja sistema menadžmenta prema zahtevima standarda ISO, u nekim razvijenim zemlјama se primenjuje praksa grupnog uvođenja sistema menadžmenta (prvenstveno QMS).

Sadržaj

1 UVOD 2
2 ODNOS STANDARDA ISO 22000 I ISO 9001 3
2.1 Sadržaj standarda ISO 9001 3
2.2 Sadržaj standarda ISO 2200 4
3 INTEGRACIJA ISO 22000 i ISO 9001 6
3.1 Modeli integracije sistema 6
3.2 Integrisanje procesa projektovanaj i razvoja ISO 9001 i ISO 22000 8
4 ZAKLJUČAK 11
5 LITERATURA 12