Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Diuretici - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Diuretici (/Thread-diuretici)


Diuretici - derrick - 21-02-2014 12:38 AM

UVOD

Alhemija se posmatra i izučava kao poseban i veoma važan period u razvoju medicine, farmacije i hemije. Godine koje su obijeležile ovaj period oblilovale su različitim eksperimentima usmerenim ka dobijanju sintetskog zlata, kamena mudrosti ili eliksira života. Svaki takav pokušaj završavao se bezuspješno. Međutim, mnogi alhemičari, iako nisu uspjeli da ostvare svoje ciljeve, zadužili su današnji svijet značajnim otkrićima naročito u pogledu pronalaženja pojedinih hemijskih metoda, supstanci i aparatura. Prava ličnost za koju može da se kaže da je sinonim za doba alhemije jeste Paracelzus. On je odigrao veoma važnu ulogu na polju medicine i farmacije. Svojim učenjem o lijekovima postavio je temelje novim terapeutskim shvatanjima. Pre svega, pripisuju mu se zasluge za uvođenje različitih supstanci u terapiju, naročito metala. Primenio je (al)hemijske tehnike u proizvodnji lekova i označio početak hemijatrije, iz koje je kasnije nastala nova naučna grana - farmaceutska hemija.

Medicinska hemija ili farmaceutska hemija je disciplina na raskršću hemije, farmakologije i biologije koja obuhvata dizajn, sintezu i razvoj farmaceutskih lijekova. Farmaceutska hemija se bavi identifikacijom, sintezom i razvojem novih hemijskih entiteta podesnih za terapeutsku upotrebu. Ona takođe obuhvata izučavanje postojećih lijekova, njihovih bioloških osobina, i njihovih kvantitativnih odnosa strukture i aktivnosti (QSAR).

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Diuretici 4
1.1 Diuretici - opća razmatranja 4
1.2 Podjela 5
1.3 Hemijski sastav 9
1.4 Djelovanje 9
1.5 Način upotrebe 10
1.6 Neželjeni efekti 12
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14