Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Hiruška i infektivna oboljenja u trudnoći - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Hiruška i infektivna oboljenja u trudnoći (/Thread-hiru%C5%A1ka-i-infektivna-oboljenja-u-trudno%C4%87i)


Hiruška i infektivna oboljenja u trudnoći - derrick - 21-02-2014 12:33 AM

Uvod

Poseban značaj infektivnih bolesti u trudnoći je zbog dejstva infektivnog uzročnika i na trudnicu i na plod (dete u materici). Neke infektivne bolesti su štetnije kod trudnica i mogu imati teži tok nego kod ostale populacije: grip, rubeola, enterovirusne infekcije, infektivna mononukleoza, citomegalovirusne infekcije, toksoplazmoza.

Infekcija ploda nastaje hematogeno, transplacentarno, (iz krvi majke kroz placentu do ploda), iz genitalnih organa preko oštećenih plodovih opni u toku trudnoće i u toku porođaja.
Posledice intrauterine infekcije ploda mogu biti brojne: smrt ploda, prevremeni porođaj, spontani pobačaj, usporen razvoj, nastanak urođenih mana i sekvele preležanih infektivnih bolesti. Štetno dejstvo mogu imati i razni toksini nastali u toku infekcije trudnice i dati lekovi i u slučajevima kada se infekcija ne prenosi na plod.
Klinička slika infektivnih bolesti kod trudnice je kao i kod negravidnih žena, s tim što neke infektivne bolesti mogu imati teži tok i mora se voditi računa o toksičnosti primenjivanih lekova za plod.

Sadržaj:

Uvod 3
1 Hiruška oboljenja u trudnoći 4
1.1 Zapaljenje slepog creva u trudnoći 4
1.1.1 Simptomatologija 4
1.2 Ileus u trudnoći 5
1.2.1 Etiologija 6
1.3 Bilijarna litijaza i trudnoća 6
1.4 Akutni pankreatitis i trudnoća 7
1.5 Hernije i trudnoća 8
1.6 Gastroduodenalni ulkus i trudnoća 8
2 Infektivne bolesti u trudnoći 9
2.1 Etiologija 9
2.2 Klinička slika 10
2.3 Dijagnoza 10
2.4 Najznačajnije infekcije i infektivne bolesti u trudnoći 11
2.4.1 Rubela 11
2.4.2 Citomegalovirusna infekcija (CMV) 11
2.4.3 Varncela 11
2.4.4 Infekcije ploda herpes simpleks virusima (HSV-1, HSV-2). 12
2.4.5 Infekcija virusom hepatitisa V (HBV) 12
2.4.6 Infekcija virusom hepatitisa S (HCV) 12
2.4.7 Infekcija HIV virusom u trudnoći 13
2.4.8 Listerioza 13
2.4.9 Infekcija streptokokom grune V u trudnoći 14
2.4.10 Infekcije hlamidijama u trudnoći 14
2.5 Ispitivanje infekcije u trudnoći 14
Zaključak 16
Literatura 17