Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Negovanje bolesnika uz primenu standarda - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Negovanje bolesnika uz primenu standarda (/Thread-negovanje-bolesnika-uz-primenu-standarda)


Negovanje bolesnika uz primenu standarda - derrick - 20-02-2014 03:12 PM

UVOD

„Onaj ko je odgovoran za nešto mora uvek imati na umu jedno: ne kako da ja uradim sve kako treba, nego kako da sve bude urađeno kako treba kad ja nisam tu”

Jedan od faktora koji ima uticaj na povoljan ishod zdravstvene zaštite je kvalitetna zdravstvena nega. Medicinske sestre kao najbrojnija profesionalna grupa u sistemu zdravstvene zaštite, obavljajući svoju profesionalnu delatnost 24 sata svakog dana u godini, najbliža je pacijentu. Kvalitetna zdravstvena nega je ona koja zadovoljavajući pacijentove i profesionalne potrebe i ciljeve koristi resurse na najefikasniji način, a pri tome ispunjava zakonske, etičke, ugovorne i druge obaveze .

Kvalitet u zdravstvenoj nezi predstavlja stepen izvanrednosti koji medicinske sestre dostižu
u svom radu, a interesovanje da se kvalitet sestrinskog učinka proceni i unapredi je tekovina novijeg vremena. Medicinske sestre, ali i zdravstvena vlast širom sveta pokušavaju da osmisle pouzdane merne instrumente pomoću kojih bi izmerile kvalitet sestrinskog učinka. Tako danas nivo kvaliteta zdravstvene nege merimo pokazateljima kvaliteta zdravstvene nege.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Negovanje bolesnika uz primenu standarda 3
1.2 Standardi i kvalitet bolničke zdravstvene nege 6
1.3 Sestrinske intervencije kao korak u fazi realizacije zdravstvene nege 14
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 21