Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Osobe sa posebnim potrebama - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Osobe sa posebnim potrebama (/Thread-osobe-sa-posebnim-potrebama)


Osobe sa posebnim potrebama - derrick - 20-02-2014 03:06 PM

UVOD

U današnjem društvu osobama sa posebnim potrebama (u daljem tekstu koristiće se i termin "osobe sa invaliditetom") se mnogo više daje značaj nego što je to bio slučaj proteklih decinije i kasnije. Danas ove osobe aktivno učestvuju u brojnim aktivnostima društvenog života kao njegov sastavni deo. Kada je u pitanju bavljenje sportom osoba sa posebnim potrebama, veoma je važno spoznati stepen i vrstu njihove ograničenosti kako bi se u zavisnosti od mogućnosti i afiniteta odabrao odgovarajući sport ili grupa sportova. Pozitivni učinci bavljenja sportom osoba sa posebnim potrebama su ne retko i veći nego kod osoba koja nemaju telesne smetnje. Oni se ne organičavaju samo na telesno zdravlje, već podrazumevaju i psihičko zdravlje, uključujući kognitivni, društveni i moralni razvoj ovih osoba. Bavljenje sportom i aktivno učešće u sportskim aktivnostima za rezultat ima i efekat pozitivnog osećanja i osećaja zadovoljstva. Osim toga, uspešno savladavanje određene veštine ili postignuće visokog rezultata u takmičenju može kod tih osoba dovesti do poboljšanja načina na koji razmišlja o sebi, samopoštovanja i vere u sebe, što je od neprocenljive vrednosti.

Fizička aktivnost i sport predstavljaju činioce koji veoma pozitivno utiču na kvalitet života, zdravlje, mentalnu stabilnost, motivaciju i samopouzdanje, kako kod zdravih osoba, tako i osoba sa posebnim potrebama. Sportske vežbe s obzirom na delovanje, između ostalog, možemo podeliti i na opšte i lokalne. Opšte vežbe imaju za cilj da aktiviraju čitav organizam a posebno u periodu rasta i razvoja, da potpomognu očuvanje opšteg stanja zdravlja ili vraćanje iz bolesnog stanja u zdravo ili relativno zdravo stanje. Lokalne vežbe usmerene su na određeni deo tela, odnosno grupu mišića. Posebno značenje, lokalne vežbe imaju kod poremećaja ili oštećenja pojedinih delova lokomotornog aparata, u traumatologiji, kod sportskih povreda, kod otklanjanja mišićnih kontraktura, kada su prisutne početne ankiloze nekih zglobova.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Osobe sa posebnim potrebama 3
1.1 Rast i razvoj u adolescenciji 4
1.2 Klasifikacija osoba sa posebnim potrebama 5
1.3 Neke razvojne karakteristike osoba sa posebnim potrebama 6
1.4 Adolescencija i telesni invaliditet 7
1.5 Specifičnosti života adolescenata sa posebnim potrebama 9
2. ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12