Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kombinatorika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Kombinatorika (/Thread-kombinatorika)


Kombinatorika - derrick - 13-02-2014 03:13 PM

УВОД

"Најстарије познате математичке плочице потичу из 2400. године пре Христа, но засигурно се употреба математике протеже на целу цивилизацију". Током 5000 година развила се голема количина поступака и појмова познатих као математика и на много начина се испреплела са свакидашњицом. Каква је природа математике? Чиме се бави? Како се ствара и користи? Колико је важна? Налажење одговора на та тешка питања нимало не олакшава чињеница да је грана толико опсежна да ју је немогуће једној особи спознати, а камоли укратко изложити.

Но о математици можемо размишљати и на други начин: математика је људска делатност већ хиљаду година и сватко је свесно или несвесно користи. Уз голему популацију која се помало служи математиком, постоји и мален број људи који су професионални математичари: они раде математику, негују је, подучавају, стварају и користе се њоме у мноштву ситуација. Математика је бескрајно сложен и тајновит свет: истраживање тога света треба бити страст сваког математичара.

С А Д Р Ж А Ј

УВОД 3
1 Комбинаторика 4
1.1 Појам комбинаторике 4
2 Елементи комбинаторике 9
2.1 Пермутације 9
2.2 Варијације 10
2.3 Комбинације 12
3 Задаци 13
ЗАКЉУЧАК 16
ЛИТЕРАТУРА 17