Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kompleksni brojevi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Kompleksni brojevi (/Thread-kompleksni-brojevi--149498)


Kompleksni brojevi - derrick - 13-02-2014 03:11 PM

UVOD

Najstarije poznate matematičke pločice potiču iz 2400. godine pre Hrista, no zasigurno se upotreba matematike proteže na celu civilizaciju. Tokom 5000 godina razvila se golema količina postupaka i pojmova poznatih kao matematika i na mnogo načina se ispreplela sa svakidašnjicom. Kakva je priroda matematike? Čime se bavi? Kako se stvara i koristi? Koliko je važna?

Nalaženje odgovora na ta teška pitanja nimalo ne olakšava činjenica da je grana toliko opsežna da ju je nemoguće jednoj osobi spoznati, a kamoli ukratko izložiti. No o matematici možemo razmišljati i na drugi način: matematika je ljudska delatnost već hiljadu godina i svatko je svesno ili nesvesno koristi. Uz golemu populaciju koja se pomalo služi matematikom, postoji i malen broj ljudi koji su profesionalni matematičari: oni rade matematiku, neguju je, podučavaju, stvaraju i koriste se njome u mnoštvu situacija. Matematika je beskrajno složen i tajnovit svet: istraživanje toga sveta treba biti strast svakog matematičara.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Kompleksni brojevi 4
1.1 Pregled klasa brojeva (Henkelov princip permanencije) 4
1.2 Definicija imaginarne jedinice (Ojler 1912) 5
1.3 Opšti oblik kompleksnog broja, konjugovano kompleksan broj 6
1.4 Operacije u skupu C (+,-,*,:, stepen kompleksnog broja) 8
1.5 Muavrova formula (koren kompleksnog broja, n-ti koren iz realnog broja na trigonometrijskom krugu) 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14