Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Logaritamske nejednačine - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Logaritamske nejednačine (/Thread-logaritamske-nejedna%C4%8Dine)


Logaritamske nejednačine - derrick - 13-02-2014 03:09 PM

UVOD

Prvi put logaritme je primetio Jost Birgi, švajcarski proizvođač satova dok je metod prirodnog logaritma prvi predložio 1614. godine Džon Neper u svojoj knjizi Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio. Ovaj metod je doprineo u napretku nauke, a posebno astronomije čineći neke teške računice mogućim. Sve do upotrebe računara u nauci, ovaj metod je korišćen u svim granama praktične matematike. Pored svoje upotrebe u računicama, logaritmi su popunili važno mesto u višoj, teoretskoj matematici.

U početku, Neper je logaritme zvao "veštačkim brojevima", a antilogaritme "prirodnim brojevima". Kasnije, Neper je formirao reč logaritam, zvučnu kovanicu koja je trebala da označi odnos: λoγoς (logos) i αριθμoς (arithmos) što predstavlja broj. Termin antilogaritam je uveden pred kraj 17. veka i, iako se nikada nije preterano koristio u matematici, postojao je u tablicama dok nije izašao iz upotrebe.

SADRŽAJ

UVOD 3
1 LOGARITMASKE JEDNAČINE 4
2 LOGARITAMSKE NEJEDNAČINE 9
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16