Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Inovacije u pozorištu – Internet marketing Narodnog pozorišta u Beogradu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Inovacije u pozorištu – Internet marketing Narodnog pozorišta u Beogradu (/Thread-inovacije-u-pozori%C5%A1tu-%E2%80%93-internet-marketing-narodnog-pozori%C5%A1ta-u-beogradu)


Inovacije u pozorištu – Internet marketing Narodnog pozorišta u Beogradu - derrick - 10-02-2014 01:29 AM

UVOD – Internet marketing u ustanovama kulture

Sve više zainteresovanih za kulturna saznanja upravo na Internetu traži željene informacije i obogaćuje svoje znanje. Internet kulturnim organizacijama služi kao medijum za obaveštavanje o kulturnim manifestacijama, radnim vremenima i aktivnostima kulturnih objekata, informisanje o izložbama, online izložbe, istraživanja preferencija korisnika, prodaju karata, prodaju proizvoda, oglašavanje o potrebnim kadrovima, pružanje obrazovnih informacija o izložbama, objavljivanje elekronskih magazina, slanje i primanje elektronske pošte, sprovođenje istraživanja zarad unapređenja organizacije, kreiranje liste članova, kreiranje novog auditorija, kreiranje novih usluga potrošačima.

U zavisnosti od razloga angažovanja organizacije, koristi od prisustva na Internetu mogu biti sledeće: ispunjavanje misije, bolji pristup kolekcijama/izložbama/formama umetnosti/kulturnim proizvodima, formiranje auditorija, unapređenje menadžmenta, očuvanje objekata, doprinos zaštiti kulturnog nasledstva, promovisanje i kreiranje publiciteta kulturne organizacije, zauzimanje pozicije na World Wide Web-u.

Sadržaj :

1 UVOD – Internet marketing u ustanovama kulture 3
2 Narodno pozorište u Beogradu 4
3 Internet prezentacija pozorišta i prisutnost na mreži Fejsbuk 7
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10