Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Istraživanje tržišta - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Istraživanje tržišta - hr (/Thread-istra%C5%BEivanje-tr%C5%BEi%C5%A1ta-hr)


Istraživanje tržišta - hr - derrick - 10-02-2014 01:26 AM

UVOD

U svijetu zahvaćenom globalnom svetskom krizom i prepunom konkurencije svaka stagnacija u razvoju pojedine tvrtke je prvi korak prema likvidaciji same tvrtke. Cilj svake tvrtke je da preko instrumenata upravljanja osigurati stalan rast i razvoj i tako poveća svoju vlastitu vrijednost. Pri ostvarenju ovog cilja svaka tvrtka, poduzeće mora zadovoljiti očekivanja različitih interesnih grupa kao što su vlasnici tvrtke, menadžment, zaposlenici, dobavljači, potrošači, vladine institucije i društvo u cjelini. Ova očekivanja mogu biti financijske i nefinancijske naravi i pri upravljanju tvrtkom, odnosno donošenju odluka važnih za poslovanje u obzir je potrebno uzeti i jedna i druga. Konkurencija i sve bolja informiranost kupaca prisiljavaju tvrtke na značajnu promjenu strateškog razmišljanja.

Tvrtke, poduzeća koja žele izgraditi konkurentsku sposobnost na sadašnjim i budućim tržištima moraju promijeniti način razmišljanja koji je na njih gledao kao na izdvojeni sustav koji se treba pozicionirati na tržištu što je bolje moguće. U današnjem poslovnom okruženju na ove subjekte ekonomskog razvoja je potrebno gledati kao na otvoreni dinamički sustav koji je u neprestanoj interakciji sa svojom okolinom i čiji lanac vrijednosti je samo jedan dio ukupnog lanca vrijednosti u kojem sudjeluju i dobavljači i kupci tvrtke.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Definaranje pojma - tržište 4
2 Istraživanje tržišta 5
2.1 Segmentacija tržišta 5
2.1.1 Evolucija istraživanja segmentacije tržišta 5
2.1.2 Okvir segmentacije tržišta 6
2.1.3 Ex Ante istraživanje segmentacije tržišta 9
2.1.4 Ex Post istraživanje segmentacije tržišta 10
2.2 Istraživanje izvoznog tržišta 13
2.2.1 Postupak istraživanja 14
2.2.2 Sekundarno istraživanje 14
2.2.3 Koraci u istraživanju tržišta 15
2.3 Primarno istraživanje 15
2.4 30 načina da uštedite novac u propagandi malih i srednjih poduzeća 16
3 Panex Dinamic 17
3.1.1 Ušteda 18
3.1.2 Isplativost 19
3.1.3 Izvoz 19
3.1.4 Marketinški potez 19
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22