Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Međusobna povezanost odnosa sa javnošću, medija i marketinga - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Međusobna povezanost odnosa sa javnošću, medija i marketinga (/Thread-me%C4%91usobna-povezanost-odnosa-sa-javno%C5%A1%C4%87u-medija-i-marketinga)


Međusobna povezanost odnosa sa javnošću, medija i marketinga - derrick - 10-02-2014 01:12 AM

У В О Д

Односи са јавношћу (ен. Public Relations-PR) је научна дисциплина која ствара и одржава репутацију, с циљем да се оствари разумевање и подршка, као и да се утиче на мишљења и понашања циљаних јавности. Односи са јавностима су такође планирани и стални посао стварања и одржавања добре воље као и међусобног разумевања између организације (или појединца) и циљаних јавности.

Назив односи са јавношћу, први пут се помињу 1807. године при обраћању тадашњег председника САД Томаса Џеферсона Конгресу у САД. Прво оделење за те послове, са два запослена, формирано је 1889. године у компанији Westinghouse Electrik, у САД. За утемељивача савремених односа са јавношћу сматра се Едвард Бернајс, који је 1923. године, у Њујорку, издао први приручник под називом "Cristallzing Public Opinion" ( "Кристализовање ставова јавности").

Садржај

Увод..............................3
1. Масовне комуникације..........5
1.1.Појам масовне комуникације...........5
1.2.Понашање потрошача............6
2. Односи са јавношћу и медији............7
2.1. Комуникација са медијима.........7
2.2. Односи са јавношћу у току производног процеса...9
2.3. Односи са јавношћу у кризним ситуацијама.....10
3. Односи са јавношћу и маркетинг..........12
4. Место односа са јавношћу у организацији.........13
5. Корелације између односа са јавношћу, пропаганде, оглашавања и
маркетинга..............15
Закључак...................18
Литература...................20