Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ponašanje potrošača 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Ponašanje potrošača 2 (/Thread-pona%C5%A1anje-potro%C5%A1a%C4%8Da-2)


Ponašanje potrošača 2 - derrick - 10-02-2014 12:44 AM

UVOD

Marketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni.

"Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono šta im je potrebno ili što žele" - Phillip Kotler

American Marketing Association marketing definira kao "organizacijsku funkciju i niz procesa s ciljem stvaranja, komuniciranja i isporuke vrijednosti potrošačima te upravljanja odnosima s potrošačima na način koji pogoduje organizaciji i njenim vlasnicima".

Sadržaj:

1. UVOD 2
2. PONAŠANJE POTROŠAČA 3
2.1. Tipovi potrošača 4
2.2 Ponašanje potrošača i uticaj grupe 5
2.3. Javno mišljenje i utjecaj na potrošača 6
2.4. Ponašanje potrošača i zadovoljavanje potreba 7
3. POSLIJEKUPOVNO PONAŠANJE 9
3.1. Poslijekupovno vrednovanje 10
3.2. Zadovoljstvo/nezadovoljstvo potrošača 10
3.3. Model očekivanog zadovoljstva potrošača 11
3.4. Potrošačeve reakcije na nezadovoljstvo 11
4.0. ZADRŽAVANJE POTROŠAČA 12
4.1. Poslijekupovna disonanca 13
5.0. ZAKLJUČAK 14
6.0 LITERATURA 15