Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kubanska kriza - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Kubanska kriza (/Thread-kubanska-kriza)


Kubanska kriza - derrick - 09-02-2014 12:51 AM

UVOD

Istorijski posmatrano, postojale su brojne krize koje su eskalirale u sukobe i ratove, ali su postojale i krize koje su uspešno rešavane. Kubanska kriza 1962. godine je, na primer, uspešno rešena. Tako je izbegnuta potencijalna opasnost od pojave prvog nuklearnog rata između tada vodećih zemalja sveta: Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Američkih Država .

Postoji opšta saglasnost istraživača i analitičara koji se bave problematikom međunarodnih odnosa posle Drugog svetskog rata o tome da je vrhunac konfrontacije dva suprotstavljena vojnopolitička saveza zemalja svrstanih u Severnoatlantski savez (Nato) i Varšavski ugovor - poznat u istoriji pod nazivom hladni rat - dostignut u jesen 1962. u vreme tzv. kubanske krize. Tada su dve vodeće sile tih saveza SAD i Sovjetski Savez, međusobni sukob, koji je intenzivno trajao već petnaestak godina, doveli na samu ivicu nuklearnog rata. S obzirom na ogromne nuklearne i ostale vojne potencijale sukobljenih strana, rat bi bez sumnje imao katastrofalne, verovatno uništavajuće posledice za čovečanstvo.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Kubanska kriza 2
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13