Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mirovni pregovori Izrael - Palestina - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Mirovni pregovori Izrael - Palestina (/Thread-mirovni-pregovori-izrael-palestina)


Mirovni pregovori Izrael - Palestina - derrick - 09-02-2014 12:48 AM

UVOD

Izrael je jevrejska država koju je jevrejski narod osnovao za sebe. Ta ideja oblikuje izraelsku unutrašnju i spolјnu politiku, kao i interese i stavove Izraela prema izraelsko-palestinskom sukobu. Iako izraelska politička, vojna i ekonomska nadmoć u regionu Bliskog istoka ostaje neosporna, osiguravajući dugoročni opstanak, teritorijalni integritet i državni suverenitet glavni su cilјevi svake političke i vojne administracije u Izraelu.

Okruženje u kojem se Izrael nalazi jeste, samo po sebi, osobeno. Uklјešten između Sredozemnog mora i arapskog stanovništva, Izrael je morao, od svog postanka, da se suoči sa istinskim pretnjama svojoj nezavisnosti i opstanku. Štaviše, nedostatak strateške dubine teritorije i prirodnih resursa nameće značajan pritisak na vladajuću elitu. Izrael ne može sebi da priušti da izgubi (ni jedan jedini) rat; takođe, on sebi ne može da priušti ni gubitak u lјudskom resursu ili ekonomskom.

Sadržaj:

1 UVOD 3
2 Pozicije sukobljenih strana u pregovorima 4
3 Uticaj međunarodne zajednice na pregovore 7
4 Analiza pojedinih mirovnih procesa 10
4.1 Pregovori u Tebi 10
4.2 Mapa puta ka miru 11
4.3 Plan dezangažovanja 13
5 Drugačiji put do Dejtonskog sporazuma 14
6 ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 22