Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Android operativni sistem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Android operativni sistem (/Thread-android-operativni-sistem)


Android operativni sistem - derrick - 08-02-2014 01:04 AM

Osnovna obilježja platforme Android

Jedna od važnih odlika Androida je njegov aplikacijski okvir koji omogućuje ponovno korištenje i zamjenu komponenti što je vrlo korisna osobina jer dopušta iskorištavanje već napisanih aplikacija (tačnije njihovih komponenti). Dio koda koji je već napisan i nalazi se u sklopu neke aplikacije mogu koristiti i druge aplikacije.

Android sadrži integrirani preglednik weba otvorenog koda WebKit. Grafika Androida osnažena je prilagođenim 2D bibliotekama i visokom izvedbom 3D grafike (OpenGL ES 1.0). Većina 2D grafike može se naći u paketu android.graphics.drawable. Za strukturiranu pohranu podataka Android se koristi SQLiteom. Tu je i medijska podrška za uvriježene audio, video i slikovne formate kao što su MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF.

Sadržaj

1. Osnovna obilježja platforme Android 3
1.1. Android kao otvoreni projekt 3
1.2. Arhitektura platforme Android 3
1.3. Emulator 4
2. Tehničke karakteristike 5
2.1. Aplikacije 6
2.2. Aplikacijski okvir 7
2.3. Razvoj aplikacija – Android SDK 9
2.4. Plasiranje aplikacija - Android Market 12
2.5. Uređaji koji koriste Android 14
3. Android SDK 14
3.1. Android emulator 15
4. Usporedba Androida s drugim proizvodima 16
4.1. Android i telefoni s dodatnim mogućnostima 16
4.2. Android i pametni telefoni 17
5. Zaključak 18