Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Informacione tehnologije - Računarske mreže - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Informacione tehnologije - Računarske mreže (/Thread-informacione-tehnologije-ra%C4%8Dunarske-mre%C5%BEe)


Informacione tehnologije - Računarske mreže - derrick - 08-02-2014 12:59 AM

Uvod:

Potreba za informacijama naterala je čoveka da uspostavlja veze sa raznim izvorima informacija i da stvara mreže preko kojih će sebi olakšati prikupljanje, prenos, skladištenje i obradu podataka. Naglim razvojem računarske tehnologije poslednjih godina (povećanje performansi uz pad cena) i sa pravom eksplozijom Interneta, broj korisnika računara i računarskih mreža raste vrtoglavom brzinom. Sa sve moćnijom računarskom opremom svakodnevno se uvode novi servisi, a istovremeno se u umrežavanju postavljaju viši standardi.

Mreža povezuje uređaje za obradu podataka i komunikacijske uređaje, bilo na međudržavnom planu, unutar pojedine zemlje, grada, u industrijskom postrojenju, poslovnim zgradama preduzeća ili u malom uredu . Takvim povezivanjem nastao je i Internet – mreža svih mreža.

Sadržaj:

Uvod 3
Uređaji za povezivanje računarskih mreža 4
Vrste računarskih mreža 5
Topoligija računarskih mreža 6
Protokoli 8
Zaključak 9