Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Operativni sistem Windows 7 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Operativni sistem Windows 7 (/Thread-operativni-sistem-windows-7)


Operativni sistem Windows 7 - derrick - 08-02-2014 12:57 AM

UVOD U OPERATIVNE SISTEME

U računarstvu, operativni sistem (OS) je skup programa i rutina odgovoran za kontrolu i upravljanje uređajima i računarskim komponentama kao i za obavljanje osnovnih sistemskih radnji. Operativni sistem objedinjuje u celinu raznorodne delove računara i sakriva od krajnjeg korisnika detalje funkcionisanja ovih delova. Operativni sistem stvara za korisnika radno okruženje koje rukuje procesima i datotekama, umesto bitovima,bajtovima i blokovima. Većina operativnih sistema dolazi sa aplikacijom koja obezbeđuje korisnički interfejs za rukovanje operativnim sistemom, kao što su interpreter komandne linije i grafički korisnički interfejs.

Dodatno, operativni sistem omogućava pokretanje drugih, korisničkih, programa kao što su editori, prevodioci i internet pretraživači.Međuti pojavom prvi računara nisu postojali operativni sistemi nego su imali operatere. Operator je osoba koja je ručno unosila i pokretala programe. Kada su razvijeni programi za učitavanje i pokretanje drugih programa logično je bilo da takvi programi dobiju naziv po onome čiji posao obavljaju.

SADRŽAJ

UVOD U OPERTIVNE SISTEME ----------1
VRSTE I PODELE OPERATIVNIH SISTEMA ----3
ISTORIJA WINDOWS OPERATIVNIH SISTEMA ---------4
ISTORIJA WINDOWS 7 OS -----5
OSNOVNE KARAKTERISTIKE I PODELA OS WINDOWS 7 ------5
Verzije OS Windows 7 ----------6
HARDVERSKA ZAHTEVNOST -------------8
JEZGRO OS WINDOWS 7 ---------9
FILE SISTEM -------------11
KOMPATIBILNOST,PODRŠKA I DISTRIBUCIJA --------11
ZAKLJUČAK ------------------------12
LITERATURA ------------------13