Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Operativni sistemi 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Operativni sistemi 2 (/Thread-operativni-sistemi-2)


Operativni sistemi 2 - derrick - 08-02-2014 12:55 AM

UVOD

Tokom 1946. godine izašao je prvi elektronski računar. Ta godina se često uzima kao godina pojavljivanja modernih računara. Prvi koji se pojavio bio je računar ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator – elektronski numerički integrator i kalkulator). Računar je konstruisan za proračunavanje tabela za bombardovanje i gađanje, što je trebalo da pomogne u proizvodnji preciznih bombi, granata i raketa. On je bio još veći od MARK-a I i zauzimao je prostor od 140 kvadratnih metara i bio je težak 30 tona. Računar je koristio jedan raniji pronalazak: elektronsku cev u kojoj elektroni prolaze kroz vakuum. ENIAC je imao skoro 19000 cevi. Cijevi rade mnogo brže nego zupci i točkići. ENIAC je za 1 sat mogao da izvrši toliko proračuna koliko MARK I za 1 sedmicu. Za 1 sekund ENIAC je mogao da izvrši 5000 sabiranja ili 300 množenja. ENIAC je učinio zastarelim sve mehaničke kalkulatore .

Jon Echert i Prosper Mauchly morali su savladati skoro nepremostiv problem, nepouzdanost vakuumskih cevi. Zbog toga je ovaj računar korišten uglavnom za eksperimenrisanje i istraživačke zadatke i nikad nije postao komercijalno sredstvo.

Sadržaj :

UVOD 1
1 OPERATIVNI SISTEMI 4
2 DOS 4
2.1 Verzije DOS-a 4
3 WINDOWS 8
3.1 Windows 1.0 8
3.2 Windows 2.0 9
3.3 Windows 3.0 10
3.4 Windows 3.1 11
3.5 Windows 3.11 i Windows for Workgroups 3.1x 11
3.6 Saradnja Microsoft-a i IBM-a na razvoju OS/2 12
3.7 Windows NT 3.1 13
3.8 Windows NT 3.5 14
3.9 Windows NT 3.51 15
3.10 Windows 95 15
3.11 Windows NT 4.0 17
3.12 Windows 98 18
3.13 Windows 2000 19
3.14 Windows ME (Millennium Edition) 20
3.15 Windows XP 21
3.15.1 Service Packs 22
3.16 Windows Server 2003 24
ZAKLJUČAK 25
LITERATURA 27