Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Rad sa grafikom Corel Draw - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Rad sa grafikom Corel Draw (/Thread-rad-sa-grafikom-corel-draw)


Rad sa grafikom Corel Draw - derrick - 08-02-2014 12:54 AM

UVOD

Računarska grafika (en. Computer graphics, CG) je polje vizuelnog računarstva gde se pomoću računara stvara slika. Ta slika može biti iz stvarnog sveta koja se pomoću računara štima i mijenja. Također, računarska grafika je mnogo zastupljena u filmskoj industriji za stvaranja raznih efekata, animacija i ostalih manipulacija nad pokretnim slikama (film). Prvi glavni iskorak u računarskoj grafici je napravio Ivan Sutherland 1962. godine koji je bio zaslužan za izum Sketchpad-a.

Računarska grafika se može podeliti u nekoliko polja: real time 3D izvođenje (render) slike (koristi se u računarskim igrama), računarska animacija, hvatanje (capture) i stvaranja videa, stvaranje specijalnih efekata, potpuno ili delomično računarski stvorenih filmova, obrada slike i modeliranje (koristi se u medicinske svrhe, kao i u arhitekturi).

Sadržaj :

1 UVOD 3
2 COREL DRAW 4
3 NASTANAK EDITORA COREL PHOTO PAINT 4
3.1 Istorija razvoja 4
3.2 Karakteristike 5
3.3 Kolekcija grafičkih alata CorelDraw 5
4 OBRADA SLIKE U COREL PHOTO PAINT – u 6
4.1 OSNOVE OBRADE SLIKE 6
4.1.1 Grafički programi 7
4.1.2 Sažimanje digitalne slike 7
4.1.3 Označavanje dela 7
5 COREL PHOTO PAINT OBRADA SLIKE 8
5.1 Obrada slike 8
5.2 Predstavljanje crteža u računaru 12
5.3 Mane rasterske grafike 13
5.4 Vektorska grafika 13
5.5 CorelPhotoPaint 13
6 ZAKLJUČAK 15
7 LITERATURA 16