Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Semantički web - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Semantički web (/Thread-semanti%C4%8Dki-web)


Semantički web - derrick - 08-02-2014 12:47 AM

UVOD

U današnje vreme intenzivnog nadmetanja na tržištu, organizacije moraju znati što u biti znaju i moraju biti sposobne osloniti se na to znanje kako bi stekle prednost na tržištu. U današnje doba znanja organizacije mogu kreirati prednost uvođenjem odgovarajućih procesa upravljanja znanjem. Područje upravljanja znanjem je široko, složeno i u neprekidnom razvoju. Ono uključuje menadžment, poslovne procese, tehnologije, strategije i ljudske potencijale. U stručnoj literaturi postoji velik broj definicija upravljanja znanjem te ih ovde izdvajamo nekolicinu radi uvida u različita viđenja ovog područja.

"Snažne okolne sile potresaju svet menadžera u 21. veku. Te sile iziskuju fundamentalne pomake u organizacionom procesu i strategiji upravljanja ljudskim potencijalima. To je upravljanje znanjem".
‘"Upravljanje znajem je kritični proces manipulisanja znanjem da bi se zadovoljile postojeće potrebe, prepoznali i iskoristili postojeći izvori znanja i razvile nove poslovne prilike".
"Upravljanje znanjem je aktivnost koja se bavi strategijom i taktikom upravljanja ljudskim sposobnostima".
Analiza mnogobrojnih značenja definicija ''informacija'' i ''znanja'' ukazuje na njihove kompleksne odnose, npr.: «informacija predstavlja sponu između znanja i posmatranog fenomena», «informacije obogaćuju i podržavaju postojeće znanje», «informacija je ekspresija znanja», «informacije predstavljaju "korisno znanje"», itd.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Semantički web 4
1.1 Istorijat semantičkog weba 4
1.2 Primena semantičkog weba 7
1.3 Razvoj semantičkog weba 12
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17