Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sigurnost na internetu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Sigurnost na internetu (/Thread-sigurnost-na-internetu)


Sigurnost na internetu - derrick - 08-02-2014 12:43 AM

UVOD

Kada razmatramo pitanje sigurnosti na internetu o bezbednosti komunikacija svakako su nezaobilazni pojmovi firewall i antivirusni programi. Ovi programi predstavljaju sigurnosne elemente smeštene između neke lokalne mreže i javne mreže (Interneta), a koji je dizajniran kako bi zaštitio poverljive, korporativne i korisničke podatke od neautoriziranih korisnika, (blokiranjem i zabranom prometa po pravilima koje definiše usvojena sigurnosna politika).

Postavljanjem Firewall uređaja između dva ili više mrežnih segmenata može se kontrolirati i prava pristupa pojedinih korisnika pojedinim delovima mreže. U takvom slučaju Firewall je dizajniran da dopušta pristup valjanim zahtevima, a blokira sve ostale. Firewall ujedno predstavlja idealno rješenje za kreiranje Virtualne Privatne mreže jer stvarajući virtualni tunel kroz koji putuju kriptirani podaci,(omogućuje sigurnu razmjenu osetljivih podataka među dislociranim korisnici).

Sadržaj :

UVOD 3
1 Sigurnost na internetu 4
1.1 Filtriranje paketa 4
1.1.1 NAT (Network Address Translation) 6
1.1.2 Proxy servisi 7
1.2 Antivirusi 9
1.3 Putevi zaraze 10
1.4 Antivirusni programi 10
1.5 Posledice napada virusa 11
1.6 Čišćenje virusa 12
1.6.1 Osnovna pravila zaštite od crva, virusa i trojanaca 12
1.6.2 Testiranje najpopularnijih antivirusnih programa 13
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18