Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Stabla i njihova namena - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Stabla i njihova namena (/Thread-stabla-i-njihova-namena)


Stabla i njihova namena - derrick - 08-02-2014 12:42 AM

UVOD

Pojam računarstva podrazumeva izučavanje šta se i kako se može rešiti pomoću računara tj. kako se prave programi i šta se sve može algoritmizovati. I informatika i računarstvo se bave problemom čuvanja, prenosa i obrade podataka. Razlika je u tome što informatika razmatra ove probleme uključujući sve tehnike, metode što može biti od važnosti u sistemu. Međutim, računarstvo obuhvata iste probleme, ali samo u onoj meri u kojoj se odnose na računare. Prema tome informatika je šira disciplina, a računarstvo je samo jedan deo informatike.

Računarstvo se osim obrade podataka bavi i računarskim inženjerstvom (proizvodnja hardverskih delova), računarskim softverom i praktičnom primenom računara. Računastvo se bavi gradnjom računara, računarskim programiranjem i obradom informacija. Cilj izučavanja računarstva je sticanje osnovne računarske pismenosti i osposobljavanje za korišćenje računara u budućem radu.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Stabla i njihova namena 4
1.1 Pojam stabala 4
1.2 Namena stabala 4
1.2.1 Redovi sa prioritetima 4
1.2.2 Disjunktni skupovi 5
1.2.3 Kodiranje 8
1.2.4 Pretraživanje 8
1.2.5 Prikazivanje algebarskih formula 9
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11