Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza softverskog rješenja na primjeru kompanije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Analiza softverskog rješenja na primjeru kompanije (/Thread-analiza-softverskog-rje%C5%A1enja-na-primjeru-kompanije)


Analiza softverskog rješenja na primjeru kompanije - derrick - 07-02-2014 01:05 AM

O kompaniji

Osnovni podaci

Kompanija „Supplies“ nastala je 03. marta 2008. godine sa sjedištem u Sarajevu. Firma je osnovana od strane četvero perspektivnih mladih ljudi, sa ciljem da budu broj jedan market u Bosni i Hercegovini. „Supplies“ predstavlja lanac supermarketa, odnosno lanac prodavnica robe široke potrošnje.

U ponudi kompanije nalaze se proizvodi kako domaćih, tako i stranih proizvođača, uz neke proizvode koji dosada nisu bili pristupačni na domaćem tržištu. Nakon osnivanja, kompanija je imala jednu poslovnicu u Sarajevu, da bi se, tri godine kasnije, broj poslovnica povećao na petnaest. Kompaniju danas čine 30 poslovnica u pet većih gradova u BiH.

Sadržaj:

1. O kompaniji
1.1 Osnovni podaci
1.2 Misija
1.3 Vizija
1.4 Tržišt
2. Internet trgovina / E-trgovina (E-commerce)
2.1 Razvoj internet trgovine
2.2 Osnovni koraci pri planiranju e-trgovine
2.3 Zahtjevi korisnika internet prodaje
2.4 Prednosti i nedostaci internet trgovine
3. Poslovni proces/problem
3.1 Opis poslovnog procesa/problema
3.2 Poslovni proces/problem koji treba riješiti
3.3 Prijedlog rješenja poslovnog procesa/problema
4. OpenCart software (besplatni software)
4.1 Prednosti i nedostaci OpenCart software-a
5. X-Cart Next software (komercijalni software)
5.1 Prednosti i nedostaci X-Cart Next software-a
6. Usporedba besplatnog i komercijalnog software-a
7. Zaključak
8. Literatura