Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ponašanje potrošača na Internetu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Ponašanje potrošača na Internetu (/Thread-pona%C5%A1anje-potro%C5%A1a%C4%8Da-na-internetu)


Ponašanje potrošača na Internetu - derrick - 07-02-2014 01:02 AM

UVOD

Rezultati eksterne i interne analize daju temelj za postavljanje ciljeva prodaje. Unapređenje prodaje može imati informativne, stimulativne i prodajne ciljeve. Njih je potrebno posebno definisati za svaku vrstu ciljne grupe: za potrošače, za trgovce, za vlastito prodajno osoblje. U odnosu na potrošače, ciljevi uključuju veću upotrebu i kupovinu većih količina proizvoda, podsticanje potrošača na probu i odvlačenje nelojalnih kupaca od konkurentskih marki. Ciljevi prema trgovini uključuju podsticanje trgovaca na prihvatanje novih proizvoda i držanje većih količina na zalihi, podsticanje kupovine izvan sezone, prodiranje u prodajne objekte trgovca i sl. Naspram prodajne sile ciljevi uključuju stvaranje podrške za novi proizvod, podsticanje na veću prodaju i stimulisanje vansezonske prodaje.

Ciljevi moraju biti specificirani i istodobno usmereni trgovcima i potrošačima. Cilj kao generiranje prve kupovine, poništenje učinaka konkurencije, povećanje izložbenog prostora, podjednako se odnose na trgovce kao i na potrošače. Ciljevi moraju biti specificirani da bi se mogli meriti učinci. Na primer, povećanje prodaje uopšteno je nedefiniran cilj dok je povećanje prodaje na postojećem tržištu od 25% u tekućoj godini specificiran cilj koji nam daje temelj za merenje rezultata.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Metode unapređenja prodaje na Internetu 2
1.2 Plan istraživanja 6
1.3 Upitnik 6
1.4 Pregled podataka i analiza odgovora 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13
Prilog: grafički prikaz istraživanja 14