Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
2 i 3 metil piridin - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Hemija (/Forum-hemija)
+---- Tema: 2 i 3 metil piridin (/Thread-2-i-3-metil-piridin)


2 i 3 metil piridin - derrick - 07-02-2014 12:37 AM

UVOD

PIRIDIN

Piridin je aromatično heterociklično jedinjenje azota (šestočlani prsten). Fizičke karakteristike piridina prikazane su u Tabeli 1. Nema izomera. Piridin je toksična supstanca, potencijalno kancerogena. Piridin ima veliku primenu u hemijskoj industriji kao rastvarač (polaran, aprotičan, baznih osobina) i kao reagens. Ako se inhalira, može izazvati iritacije i vrtoglavicu, a na duži period dijareju, anoreksiju, umor i depresiju.

Sadržaj

1 UVOD 2
1.1 PIRIDIN 2
1.2 2-METILPIRIDIN i 3-METILPIRIDIN 5
2 DOBIJANJE 6
3 HEMIJSKA REAKTIVNOST 7
4 DERIVATI I PRIMENA 8
5 LITERATURA 10