Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Indonezija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Geografija (/Forum-geografija)
+---- Tema: Indonezija (/Thread-indonezija)


Indonezija - derrick - 06-02-2014 11:42 PM

UVOD

Znatna prirodna bogatstva i strategijski značaj Indo¬nezije oduvek su privlačili strane osvajače, što je učinilo da gotovo celokupna istorija Indonezije bude ispunjena borbom za očuvanje nezavisnosti. Teritorija današnje In¬donezije samo je dva puta u prošlosti bila politički ujedinjena, i to od VII do XII veka, kada je dinastija Srividaja sa Sumatre uspela da proširi svoju vlast nad većim delom indonezijskog arhipelaga, i u doba dinastije Modapahid sa Jave, koja je u periodu od XII do prve polovine XIV veka vladala najjačom državom u ovom regionu. Ova država je, osim Indonezije, obuhvatala Malaju i Filipine. Prodor indijskih muslimana u XV veku, koji su obrazovali više malih država na Borneu, Javi i Moluckim ostrvima, i činjenica što su lokalni vladari prihvatili islam, doprineli su propasti države Modapahid. Plemenske starešine i kneževi su među sobom podelili vlast i na taj način je stvoren veliki broj slabih državica. Ovako razjedinjenu Indoneziju zatekao je početak evropske kolonizacije.

Početkom XVI veka započela je kolonizacija arhipe¬laga. Godine 1511. osamnaest portugalskih brodova sa više od 1.000 članova posade osvojili su lukus Malaku, a kasnije Molucka, Malosundska ostrva i Južni Celebes. Međutim, interesovanje za Indoneziju postojalo je i kod Holanđana. Njihovo veće angažovanje u Jugoistočnoj Aziji počinje u XVII veku, posle naglog slabljenja portugalske moći. Godine 1602. osnovana je Holandsko-istočnoindijska kompanija, koja postaje pionir u stvaranju holandskog kolonijalnog carstva. U stvari, to su bile udružene kompanije šest holandskih gradova koje je stitila holandska vojska.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Indonezija 4
1.1 Položaj 4
1.2 Reljef 5
1.3 Klima 6
1.4 Vode 8
1.5 Živi svet 8
1.6 Demografske karakteristike 9
1.6.1 Gustina naseljenosti 9
1.6.2 Prirodni priraštaj 9
1.6.3 Rasna struktura 10
1.6.4 Jezici 10
1.6.5 Vera 10
1.7 Uređenje 11
1.8 Privreda 12
1.9 Veći gradovi 14
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17