Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Finansijsko poslovanje u preduzeću - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Finansijsko poslovanje u preduzeću (/Thread-finansijsko-poslovanje-u-preduze%C4%87u)


Finansijsko poslovanje u preduzeću - derrick - 06-02-2014 10:47 PM

Uvod

Termin finansije potiče iz srednjovekovnog latinskog jezika čije su reči finantio, financi, finansija, reminoria označavale plaćanje. Finansije proučavaju novčane odnose u vezi sa mobilizacijom (prikupljanjem), raspoređivanjem i trošenjem (upotrebom) novčanih sredstava za zadovoljavanje brojnih potreba privrede i društva.

Poslovne finansije, odnosno finansije preduzeća proučavaju:

1. sistem novčanih tokova u poslovnoj reprodukciji (kružno kretanje novčanih sredstava u sferi proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje)
2. finansijske odnose između preduzeća i ostalih ekonomskih subjekata u privredi i vanprivredi i finansijske odnose unutar preduzeća
3. prikupljanje, čuvanje, raspodelu i upotrebu finansijskih sredstava
4. finansiranje tekućih i razvojnih potreba i finasiranje programa preduzeća.

Sadržaj:

1. Uvod 3
2. FINANSIJSKO POSLOVANJE U PREDUZEĆU 3
2.1 Uloga finansija u procesu poslovanja 4
2.2 Glavni i sporedni finasijski ciljevi preduzeća. 5
2.3 Organizacija finansijskog poslovanja u preduzeću 6
2.4 Upravljanje obrtnim sredstvima, zalihama i novcem 6
2.5 Finasijsko planiranje 7
2.6 Zadaci i ciljevi finasijske analize 8
3. BILANS STANJA I BILANS USPEHA 9
3.1 Analiza bilansa 9
3.2 Izveštaj novčanih tokova gotovine 10
3.3 Neto obrtni fond 10
4. Prilog: FINANSIJSKO POSLOVANJE TRGOVINSKOG PREDUZEĆA 10
4.1 Finansijski izveštaji u trgovinskim preduzećima 10
6. Zaključak 18
7. Literatura 19