Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Forenzičko računovodstvo i instrumenti suzbijanja mita i korupcije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Forenzičko računovodstvo i instrumenti suzbijanja mita i korupcije (/Thread-forenzi%C4%8Dko-ra%C4%8Dunovodstvo-i-instrumenti-suzbijanja-mita-i-korupcije)


Forenzičko računovodstvo i instrumenti suzbijanja mita i korupcije - derrick - 06-02-2014 10:45 PM

UVOD

Strukturu jednog informacionog sistema preduzeća sačinjavaju odgovarajući informacioni podsistemi. Među njima, svakako najznačajniji po ulozi je računovodstveni sistem informisanja, koji egzistira, funkcioniše i deluje po principu povratne sprege, i to, kako na integralni sistem informisanja, tako i na ostale informacione podsisteme.

Bez računovodstvene funkcije proces reprodukcije se ne može bez poremećaja odvijati, ali isto tako ni ona ne može egzistirati izvan njega, bilo u okvirima preduzeća, bilo u širim društvenim okvirima. Znači, računovodstveni informacioni sistem, kao podsistem integralnog sistema informisanja preduzeća, je, ne samo povezan već i, uslovljen ostalim podsistemima sistema informisanja, sa kojima zajedno čini jedinstven sistem informisanja. Područja delovanja pojedinih podsistema integralnog informacionog sistema se dodiruju, delom isprepliću, odnosno u jednom području gde jedan prestaje drugi se nastavlja.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Forenzičko računovodstvo i instrumenti suzbijanja mita i korupcije 4
1.1 Rizici i prevare u računovodstvu 4
2 Forenzičko računovodstvo 6
2.1 Pojam forenzičkog računovodstva 6
2.2 Delokrug rada i vrste forenzičkog računovodstva 9
2.3 Forenzički računovođa 12
3 Instrumenti suzbijanja mita i korupcije 16
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20