Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Izvori financiranja tekuće imovine - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Izvori financiranja tekuće imovine - hr (/Thread-izvori-financiranja-teku%C4%87e-imovine-hr)


Izvori financiranja tekuće imovine - hr - derrick - 06-02-2014 10:29 PM

UVOD

Osiguravanje sigurnog izvora financijskih prihoda od velike je važnosti za uspješno obavljanje poslova poduzeća i pokrivanje troškova poslovanja do trenutka dok poduzeće ne počne da proizvodi prihod ili eventualno ostvaruje dobit. Stvaranje financijskog plana koji obuhvaća troškove i tržišnu potražnju za proizvodom omogućava procijenu financijskih potreba i bolje planiranje financiranja svog posla. Financijski plan bi trebalo uključiti proračun toka gotovine i raspoloživog kapitala.

Tok gotovine pomaže pri određivanju rokova i visine troškova. Proračun kapitala kojim tvrtka raspolaže pruža dobar pregled financijskih sredstava potrebnih za realizaciju izvoznih aktivnosti. Istovremeno on predstavlja indikator trenutka kad će vaš projekt početi ostvaruje pozitivan rezultat. Iz napred navedenog teksta vidi se koliko su izvori financiranja bitni. U uslovima današnje globalizacije gde se teži ka pravljenju jednog velikog globalnog tržišta, nove firme se teško probijaju i potrebno je da prođe dosta vrijemena kako bi neko poduzeće počelo da ostvaruje dobit.

SADRŽAJ

1. UVOD……….…....…3
2. FINANCIRANJE PODUZEĆA.…………....3
2.1. Izvori financiranja tekuće imovine.........………4
2.2. Financiranje iz vlastitih izvora…………5
2.2.1. Unutarnje financiranje iz vlastitih izvora……….….5
2.2.2. Financiranje vrijednosnim papirima……………..…7
2.2.3. Utvrđivanje vlastitih izvora financiranja……..7
2.3. Financiranje iz tuđih izvora…………....7
2.3.1. Kratkoročno financiranje……………..8
2.3.2. Dugoročno financiranje……………10
3. ODABIR ISPLATIVIJE OPCIJE DUGOROČNOG KREDITIRANJA………...11
4. ZAKLJUČAK………………………..13
5. POPIS LITERATURE……………………...13