Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam, cilj i značaj računovodstva - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Pojam, cilj i značaj računovodstva (/Thread-pojam-cilj-i-zna%C4%8Daj-ra%C4%8Dunovodstva)


Pojam, cilj i značaj računovodstva - derrick - 06-02-2014 03:44 PM

UVOD

Razvoj knjigovodstva je bio uslovljen razvojem proizvodnih snaga, i pojavom novca kao merila vrednosti i platežnog sredstva, sa druge strane, u uslovima naturalne razmene nema potrebe za evidentiranjem. Knjigovodstvena evidencija je nastala kao posledica nemogućnosti trajnog pamćenja. Razvoj proizvodnih snaga omogućio je proizvodnju i za tržiste, što je dovelo do pojave i razvoja jedne nove specijalizovane privredne grane - trgovine. Tom prilikom se pojavljuju, odnosno nastaju dužničko poverilački odnosi. Na tom stepenu razvoja proizvodnih snaga i nastanka dužničko poverilačkih odnosa nastala je potreba za knjigovodstvenom evidencijom, jer je trebalo znati ko kome i koju svotu duguje, odnosno ko od koga i koju svotu potražuje i kakvi se finansijski efekti ostvaruju u tim ekonomskim transakcijama. Pojavom akumulacije omogućen je razvoj banaka kojom prilikom se javljaju kreditni odnosi zasnovani na bankarskim finansijskim kreditima. Nastaju brojni i složeni kreditni odnosi kao poseban oblik dužničko poverilačkih odnosa. Ti odnosi moraju biti evidentirani u poslovnim knjigama banaka kao kreditora i poslovnim knjigama kreditiranog (korisnika kredita). Tragovi knjigovodstvene evidencije otkriveni su već kod antičkih naroda.

U kasnom srednjom veku dolazi do procvata italijanskih gradova i naglog razvoja trgovine. To je uslovilo i razvoj knjigovodstvene evidencije. Najstarija sačuvana poslovna knjiga, u stvari, samo dva njena lista, potiče iz 1211. godine. Sačuvane knjige iz XIV veka pokazuju postepen prelaz od prostog ka dvojnom knjigovodstvu. Najstarija sačuvana knjiga koja je vođena po metodu dvojnog knjigovodstva potiče iz 1340. godine.

SADRŽAJ

UVOD - 2 -
1.1 Pojam, cilj i značaj računovodstva - 3 -
1.2 Regulativa u oblasti računovodstva u Srbiji - 5 -
ZAKLJUČAK - 12 -
LITERATURA - 14 -