Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poreski sistem u Srbiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Poreski sistem u Srbiji (/Thread-poreski-sistem-u-srbiji)


Poreski sistem u Srbiji - derrick - 06-02-2014 01:27 AM

UVOD

Glavna tema ovog seminarskog rada jeste poreski sitem u Republici Srbiji. Temu ćemo prvo početi obrađivati definisanjem osnovnih pojmova koji čine poreski sistem jedne zemlje, teškoće pri funkcionisanju i načinu rada. Glavni deo treba da nam pokaže karakteristike sistema u prethodnim godinama na taj način da steknemo zaključak o stanju poreskog sistema. Najbolji način su brojke, ali nisu dovoljne, potrebna je komparacija se zemljama kao EU, tako i širom sveta.

Rad može da pomogne u shvatanju poreske politike u Srbiji koja je u poslednjih nekoliko godina imala nekoliko faza i prošla kroz mnoge promen, kako sa zahtevima propisa EU, tako i sa realnim potrebama koje ima država u datom trenutku. Najveće promene doživele su u vreme ekonomske krize, to jest u poslednjih 5-6 godina, naročito su bili podložni neposredni porezi koji su inače i najveći izvor prihoda finansiranja države.

SADRŽAJ

1 UVOD - 3 -
2 POJAM PORESKOG SISTEMA - 4 -
2.1 Poreski sistem u našoj zemlji - 6 -
2.2 Elementi budžetskog sitema Srbije - 7 -
2.3 Specifičnosti u funkcionisanju poreskog sistema - 8 -
3 PORESKI SISTEM U SRBIJI - 10 -
3.1 Fiskalni kapacitet - 11 -
3.2 Fiskalna kretanja - 12 -
3.2.1 Porez na dohodak građana - 12 -
3.2.2 Porez na dobit - 13 -
3.2.3 Porez na dodatu vrednost - 13 -
3.2.4 Akcize - 14 -
3.2.5 Doprinosi - 15 -
3.3 Promene u poreskom sistemu - 17 -
4 ZAKLJUČAK - 19 -
5 LITERATURA - 20 -
6 WEB LITERATURA - 20 -