Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Prihodi preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Prihodi preduzeća (/Thread-prihodi-preduze%C4%87a)


Prihodi preduzeća - derrick - 06-02-2014 01:22 AM

UVOD

Poslovni subjekti u cilju opstanka i razvoja se bave poslovnim aktivnostima. Pri tome koriste i angažuju činioce reprodukcije, koje se u rocesu poslovanja troše i kao rezultat se dobijaju novi učinci (proizvodi i usluge). Cilj poslovanja je prema tome stvaranje novih upotrebnih vrednosti, reprodukcija utrošenih sredstava i stvaranje akumulacije. Reprodukcija utrošenih vrednosti i stvaranje akumulacije se ostvaruje realizacijom učinaka poslovnioh subjekata, ukoliko je tržišna vrednost prodatih proizvoda veća od ukupnih troškova njihovog stvaranja. Tržišna vrednost realizovanih učinaka predstavlja prihod.

Pihod se javlja kao pozitivna komponenta poslovanja poslovnog subjekta. Prihodima se, pored toga, smatraju sva povećanja sredstava preduzeća bez obaveze njihovog naknadnog vraćanja.
Prihodi se mogu definisati kao povecanje sredstava preduzeca proistekla iz realizovanih ucinaka, finansijski plasmana I slucajnih okolnosti bez obaveza vracanja. Prihodi nastaju u poslednjoj fazi procesa reprodukcije, u fazi realizacije.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Definisanje prihoda preduzeća 3
1.2 Vrste prihoda 4
1.3 Struktura poslovnih prihoda preduzeća 7
1.4 Oblici rezultata poslovanja 8
1.5 Vremensko razgraničavanje prihoda 9
1.6 Knjiženje poslovnih prihoda 10
1.7 Formiranje ukupnog prihoda 12
1.8 Definicija prihoda po segmentima 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16