Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Spoznaj samoga sebe - Tales - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Filozofija (/Forum-filozofija)
+---- Tema: Spoznaj samoga sebe - Tales (/Thread-spoznaj-samoga-sebe-tales)


Spoznaj samoga sebe - Tales - derrick - 06-02-2014 12:11 AM

UVOD

Tales se učio za poziv koji bi se danas mogao opisati kao kombinacija prirodnjaka i tehničara. Nauke tada još nisu bile podeljene u pojedinačne discipline. Kao mladić, Tales je putovao u Egipat, na Bliski istok i u Atinu. Tadašnje znanje matematike, navigacije i astronomije preuzeo je pre svega od egipatskih sveštenika. Po povratku u Milet, isprva se oprobao u gradskoj politici. Ali, uskoro je opet posvećivao vreme posmatranju prirode. Tales se proslavio u gradu i u njemu su gledali osobenjaka. Na prvi pogled, činilo se da se svim silama trudi da filozofija od početka izađe na glas kao delatnost zanesenih i rasejanih učenjaka.

Do naučne zvezde svog vremena Tales se uzdigao kada je predvideo jedno pomračenje Sunca, do čega je uz poprilično sreće došao tumačenjem starih izvora, a koje je zatim zaista viđeno u Anadoliji. Nisu sačuvani nikakvi Talesovi spisi. Ako su uopšte postojali, po pretpostavkama velikog ranog istoričara filozofije, Diogena Laertija, napisao je dva dela iz oblasti astronomije. U središtu njegove pažnje nesumnjivo su bile prirodne nauke i pre svih astronomija. Mada je Tales verovao da je svet kolut, a nebo polulopta koja se oslanja na njega, na tom polju je postigao zapažen uspeh.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 "Spoznaj samoga sebe" - Tales 3
ZAKLJUČAK 5
LITERATURA 6