Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Regionalne ekonomske integracije u Africi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Regionalne ekonomske integracije u Africi (/Thread-regionalne-ekonomske-integracije-u-africi)


Regionalne ekonomske integracije u Africi - derrick - 05-02-2014 11:56 PM

UVOD

Regionalne ekonomske integracije nastaju na osnovu regionalnih ekonomskih ugovora, a to su svi višestrani ugovori koji regulišu medjunarodnu trgovinu u odredjenom regionu. Postoji više stupnjeva u razvoju regionalnih ekonomskih integracija. Višestrani sporazumi o preferencijalnoj trgovini podrazumevaju smanjenje carinskih stopa i delimično uklanjanje necarinskih barijera u medjusobnoj trgovini. Zona slobodne trgovine podrazumeva potpuno uklanjanje carinskih barijera u medjusobnoj trgovini država članica.

Carinska unija je regionalna ekonomska integracija država koja podrazumeva uklanjanje internih carina i uvodjenje zajedničke carinske tarife prema zemljama nečlanicama. Zajedničko tržište je carinska unija plus slobodno kretanje faktora proizvodnje. Ekonomska unija je najviši stepen i uključuje zajedničko tržište plus harmonizaciju ekonomskih politika država članica plus ostvarenje monetarne unije.

Sadržaj:

1 UVOD 1
2 AFRIČKA EKONOMSKA ZAJEDNICA 2
3 ARAPSKO-MAGREBSKA UNIJA (AMU) 3
3.1 Zajednica Sahalsko-Saharskih država COMESSA 3
4 EKONOMSKA ZAJEDNICA ZAPADNOAFRIČKIH ZEMALJA (ECOWAS) 4
4.1 Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija (WAEMU) 5
4.2 Unija reke Mano (MRU) 6
5 EKONOMSKA ZAJEDNICA CENTRALNOAFRIČKIH ZEMALJA (ECCAS) 6
5.1 Centralno afrička carinska i ekonomska unija (UDEAC – CEMAC) 7
5.2 Ekonomska zajednica država velikih jezera (CEPGL) 8
6 ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE ISTOČNE I JUŽNE AFRIKE (COMESA) 8
6.1 Prekogranična inicijativa 9
6.2 Istočnoafrička unija 10
6.3 Komisija Indijskog okeana 10
7 JUŽNOAFRIČKA RAZVOJNA ZAJEDNICA (SADC) 10
7.1 Južnoafrička carinska unija 12
8 ZAKLJUČAK 12
9 LITERATURA 13