Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Metodologija istraživanja, nastanka i razvoja privatizacije - ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Metodologija istraživanja, nastanka i razvoja privatizacije - ij (/Thread-metodologija-istra%C5%BEivanja-nastanka-i-razvoja-privatizacije-ij)


Metodologija istraživanja, nastanka i razvoja privatizacije - ij - derrick - 05-02-2014 11:31 PM

UVOD

Privatizacija je jedan od najkontroverznijih ekonomskih fenomena 20. stoljeća, koji zaokuplja pažnju najšire javnosti već od početka sedamdesetih godina prošlog stoljeća, tokom realizacije privatizacijskih projekata u Južnoj Americi, Aziji, Čileu, Meksiku, Africi ... a poslije u evropskim zemljama preko vala privatizacijskih incijativa zemalja Latinske Amerike do privatizacijskih projekata zemalja koje su se uključile u tržišne reforme.

Kroz privatizaciju se zahtijeva povećanje efikasnosti poslovanja javnih peduzeća kao važnih elemenata za uspješno oživljavanje kako privrede jedne zemlje, tako i nacionalne ekonomije.
Privatizacija je postigla izvanredne rezultate i uspjeh u zemljama s visokim i srednjim prihodima. Danas se privatizacija postepeno uvodi i u nerazvijene zemlje. Visoko razvijene zemlje potpomažu zemlje u tranzicij u pogledu privatizacije. Ipak, u cijelom savremenom svijetu u razvoju došlo je do velikog zamaha u pravcu privatizacije, i sada se osniva vrlo malo državnih preduzeća.

S A D R Ž A J

1. UVOD 2
1.1. Problem, predmet i objekt istraživanja 3
1.2. Radna hipoteza i pomoćne hipoteze 4
1.3. Metode istraživanja 4
1.4. Kompozicija rada 5
2. NASTANAK I RAZVOJ PRIVATIZACIJE 6
2.1. Nastanak i pojam privatizacije 6
2.2. Ciljevi privatizacije 6
2.3. Analiza i značaj privatizacije 7
2.4. Promovisanje privatizacije 8
3. PRIVATIZACIJA U BIH 9
4. ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14