Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Opšti metodološki principi sredstva analize u ekonomiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Opšti metodološki principi sredstva analize u ekonomiji (/Thread-op%C5%A1ti-metodolo%C5%A1ki-principi-sredstva-analize-u-ekonomiji)


Opšti metodološki principi sredstva analize u ekonomiji - derrick - 05-02-2014 11:21 PM

Uvod

Da bismo došli do saznanja o zakonima tj. da bismo se približili suštini stvari i njihovoj strukturi moramo se naći na odstojanju od nje. Društveno-ekonomska stvarnost se ne pokazuje uvek direktno, tako da mi ka njenoj unutrašnjoj suštini i sadržini moramo ići zaobilaznim putem. Poznato nam je kako se savremeni događaji naučno teško obrađuju, nasuprot tome, analiza svršenih događaja je relativno lakša zato što je sama istorija izvršila određene eliminacije i kritike. Taj prirodni tok istorije, nauka mora da izgrađuje veštački i eksperimentalno.

Određeni način sazrevanja, kojim čovek posredno ulazi u suštinu i strukturu objektivne stvarnosti, a onda i veštački gradi taj prirodni tok istorije, predstavlja metod nauke. Između svake teorije i njenog metoda imamo tesnu povezanost zato što metod predstavlja način misaone reprodukcije predmeta koji istražuje.
Svaki put u suštinu i strukturu objektivne stvarnosti ima svoje opšte činioce i opšte principe. Ne misli se samo na postupke i načine obrada činjenica, već i na jednom posebnom teorijsko-filozofskom viđenju te stvarnosti. Ovaj momenat je ukazan od strane mnogih autora koji naglašavaju da je stvarnost strukturirana i otvorena celina koja se stalno oblikuje i razvija.

SADRŽAJ

Uvod…..........3
Bitni momenti svakog metoda............4
Metod apstrakcije u ekonomiji..........5
Istorijsko-logički metod ekonomije........6
Ekonomski modeli i uloga kvantitativnih metoda u ekonomiji.....7
Identifikacija ekonomskih zakonitosti..........7
Metodološki proces..............8
Analitički metodi.............9
Zaključak...........................14
Literatura................15