Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga sredstava za rad u poslovanju preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Uloga sredstava za rad u poslovanju preduzeća (/Thread-uloga-sredstava-za-rad-u-poslovanju-preduze%C4%87a)


Uloga sredstava za rad u poslovanju preduzeća - derrick - 05-02-2014 12:26 AM

UVOD

Preduslov poslovanja svakog preduzeća je postojanje resursa - radne snage, sredstava za rad, predmeta rada, tuđih usluga i konačno kapitala, odnosno finansijskih sredstava. U osnovi moglo bi se reći da postoji niz faktora koji utiču na poslovanje koji se mogu podijelite na unutrašnje i vanjske faktore, a zajedno ih možemo zvati poslovnim faktorima.

Neki od tih uslova mogu biti zatečeni i na njih preduzeće može uticati u većoj ili manjoj mjeri, odnosno prema njihova usklađivati svoje poslovanje.

Kada govorimo o resursima oni spadaju u unutrašnje faktore koji utiču na poslovanje preduzeća. Ovdje se prije svega misli na uticaj:
a. rada (radna snaga)
b. sredstava za rad
c. predmeta rada

SADRŽAJ

1 UVOD 3
2 SREDSTVA ZA RAD 3
2.1 Klasifikacija sredstava za rad 4
2.2 Kapaciteti sredstva za rad 5
2.2.1 Vrste kapaciteta osnovnih sredstava 6
2.2.2 Mjerenje iskorištenosti kapaciteta 7
2.3 Trošenje sredstava za rad 8
2.4 Održavanje sredstava za rad 10
2.5 Zamjena sredstva za rad 11
2.6 Rashodovanje sredstva za rad 11
3 ZAKLJUČAK 12
4 LITERATURA 13