Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga stranih direktnih investicija za razvoj privrednog sistema Srbije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Uloga stranih direktnih investicija za razvoj privrednog sistema Srbije (/Thread-uloga-stranih-direktnih-investicija-za-razvoj-privrednog-sistema-srbije)


Uloga stranih direktnih investicija za razvoj privrednog sistema Srbije - derrick - 05-02-2014 12:21 AM

UVOD

Strane investicije, odnosno strana ulaganja u uslovima globalizacije i izraženih integracionih procesa na svetskom nivou od velikog su značaja za privredni razvoj svake zemlje. Bivše socijalističke, danas tranzitorne ekonomije, su prošle različite faze u pogledu odnosa prema ulozi stranih direktnih investicija (SDI) u procesu transformacije njihovih privreda. Išlo se iz faze sumnji, preko faze euforije i poslednjem koraku opet sumnji u pogledu uloge i značaja SDI za razvoj nacionalne privrede.

U nedovoljno razvijenim zemljama tj. zemljama Centralne i Istočne Evrope, u koje spada i Srbija koje odlikuje korenite promene društveno-ekonomske strukture svojinskih i produkcionih odnosa, važnost stranih ulaganja je multiplikovana. Otuda je logično da na nacionalnom planu države donose propise kojim stvaraju profitabilne ekonomske i stabilne pravne uslove za strane investicije uz visok stepen garancija i zaštitnih mahanizama za strane ulagače. Nagli rast stranih direktnih investicija u svetu posebno je izražen u poslednje dve i po decenije dvadesetog veka i jedan je od najvažnijih faktora koji je uticao na iternacionalizaciju i globalizaciju svetske proizvodnje i trgovine kao osnove novog međunarodnog ekonomskog poretka.

Sadržaj :

UVOD 2
1.1 Oblici, struktura i značaj stranih direktnih investicija 3
1.1.1 Pojam stranih investicija 3
1.1.2 Strane direktne investicije 4
1.2 Strane direktne investicije u regionu 7
1.2.1 Zajednička ulaganja i tranzicija 7
1.2.2 Uticaj SDI na privredu zemalja u tranziciji 9
1.2.3 Strane direktne investicije u regionu – primer BiH 13
1.3 Strane direktne investicije u Srbiji 20
1.3.1 Primeri SDI u Srbiji 24
ZAKLJUČAK 27
LITERATURA 28