Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Centralna banka Srbije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Centralna banka Srbije (/Thread-centralna-banka-srbije)


Centralna banka Srbije - derrick - 03-02-2014 01:17 AM

UVOD

Država predstavlja jedinstven i celovit sistem, sačinjen od niza podsistema, čije se dejstvo međusobno prožima, naravno da je efikasno i adekvatno funkcionisanje privrednog sistema sa ekonomske tačke gledišta posebno značajno i od čega u velikoj meri zavisi opstanak, rast i razvoj celokupne društvene zajednice. U okviru privrednog sistema, takođe možemo prepoznati više složenih podsistema. Jedan od najvažnijih je monetarni sistem, koji treba da omogući nesmetan tok finansijskih sredstava u jednoj društveno-ekonomskoj zajednici.

Monetarni i finansijski sistem jedne države treba da doprinesu normalnom i nesmetanom obavljanju privredne aktivnosti u zemlji, povećanju proizvodnje, izvoza, kao i rastu životnog standarda. Savremene finansijske sisteme karakteriše dinamičnost, tokovi internacionalizacije, globalizacije, brz razvoj informacione tehnologije, deregulacioni tokovi i slično. Konstantno su prisutne promene u okruženju, u preferencijama korisnika finansijskih usluga, a samim tim, i u ponudi koju pruža sve veći broj finansijskih posrednika.

S A D R Ž A J

UVOD 2
1. CENTRALNA BANKA 3
1.1 Nastanak i razvoj Centralne Banke Srbije 4
1.2 Funkcije Centralne banke 5
1.3 Emisija novčanica i kovanog novca 5
1.4 Poslovi nadzora u oblasti osiguranja 6
1.5 Održavanje spoljne likvidnosti 7
1.6 Regulisanje i kontrola rada banaka 7
1.7 Poslovi Centralne banke 9
1.8 Osnovni ciljevi monetarno-kreditne politike koju sprovodi Centralna banka 10
1.9 Monetarna obaveza 12
1.10 Sprovođenje mera kreditno – monetarne politike 14
1.11 Operacije na otvorenom tržištu 14
1.12 Odgovornost Centralne banke 18
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 21