Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Strateška analiza hotela The White Sands - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Preduzetništvo (/Forum-preduzetni%C5%A1tvo)
+---- Tema: Strateška analiza hotela The White Sands (/Thread-strate%C5%A1ka-analiza-hotela-the-white-sands)


Strateška analiza hotela The White Sands - derrick - 13-10-2013 10:20 AM

UVOD

U današnje vreme konkurencija je jaka na svim poljima pa je prava umetnost stvoriti brend koji će trajati godinama na određenom tržištu. Kompanije da bi zadržale postojeće i privukle nove klijente moraju konstantno da ih podsećaju da su tu, da su prisutni i aktivni u poslovanju. Najbolji način da se dođe do klijenata jeste putem javnog oglašavanja.

Da bi bila lider na određenom tržištu svaka kompanija mora da osluškuje potencijalne klijente, konkurenciju, da prati političko i ekonomsko stanje ciljne sredine. Samo konstantnim istraživanjem klijenata, tržišta i konkurentskih kompanija uspeh je zagarantovan.


SADRŽAJ


1. UVOD 3
2. STRATEGIJSKO PLANIRANJE 5
3. ANALIZA OKRUŽENJA 8
3.1. ANALIZA MAKROOKRUŽENJA 8
3.1.1. P.E.S.T. ANALIZA 9
3.2. ANALIZA MIKROOKRUŽENJA 11
3.2.1. ISTRAŽIVANJE KLIJENATA 11
3.2.2. ISTRAŽIVANJE KONKURENCIJE 12
3.2.3. ISTRAŽIVANJE DOBAVLJAČA 15
4. SWOT ANALIZA HOTELA 16
6. ZAKLJUČAK 22
7. LITERATURA 23