Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Merenje performansi organizacionog učenja i upravljanja znanjem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Merenje performansi organizacionog učenja i upravljanja znanjem (/Thread-merenje-performansi-organizacionog-u%C4%8Denja-i-upravljanja-znanjem)


Merenje performansi organizacionog učenja i upravljanja znanjem - derrick - 13-10-2013 09:56 AM

Uvod

Merenje performansi organizacionog učenja i upravljanja znanjem opterećeno je činjenicom da je bazirano pre svega na ljudskom odnosno soft faktoru organizacije. Tehnologija kao hard komponenta ima funkciju alata u međusobnom povezivanju ljudi.

Zbog navedenog, mnoge efekte nije moguće kvantitavno izmeriti i precizno iskazati. Alternativno izražavanje je moguće putem kvalitativnih opisa poboljšanja procesa unutar organizacije. Dodatni problem predstavlja i vremenski rok u kome se mogu očekivati efekti promena uslovljenih primenom navedenih koncepata.

SADRŽAJ

Uvod 3
1 Organizaciono učenje 3
2 Koncept upravljanja znanjem 4
3 Alternativni načini izražavanje efekata 5
Zaključak 7
Literatura 8