Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Značaj upravljanja znanjem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Značaj upravljanja znanjem (/Thread-zna%C4%8Daj-upravljanja-znanjem)


Značaj upravljanja znanjem - derrick - 13-10-2013 09:53 AM

UVOD

Značaj upravljanja znanjem je interdisciplinarni problem koji zaokuplja pažnju teoretičara iz različitih naučnih oblasti i disciplina. Sadržaji znanja stalno se proširuju i tu se podrazumevaju i stručna i tehnička znanja bez kojih se ne može zamisliti potpuno funkcionisanje čoveka u okolnostima karakterističnim za posleindustrijsko društvo.

Očigledno je da nove ekonomije uključujući i kompanije i preduzeća nalaze u znanju primarni resurs sopstvenog razvoja i konkurentnosti na svetskom tržištu. Sam proces kontinuiranog obrazovanja podrazumeva kontinuirano učenje, koje prati, dopunjava i ekonomski unapređuje svako društvo i pojedinca.

Iako je menadžment znanjem pojmovno dosta teško objašnjiv njegova nužnost, značaj i prisutnost u svim oblastima čovekovog delovanja i života je evidentna. Kako svaka definicija menadžmenta polazi od činjenice da je to napor pojedinaca ili grupe ljudi usmeren na realizaciju unapred postavljenih ciljeva, nije moguće dovesti u sumnju nužnost i značaj postojanja menadžmenta znanjem uopšte.

Sadržaj

UVOD 1
1 Značaj upravljanja znanjem 3
1.1 Klasifikacija znanja 3
1.2 Modeli i oblici upravljanja znanjem u poslovanju 4
1.3 Upravljanje znanjem kao platforma poslovanja 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11