Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Gravitacijski transporteri - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Gravitacijski transporteri (/Thread-gravitacijski-transporteri)


Gravitacijski transporteri - derrick - 11-10-2013 03:18 PM

UVOD

Premještanje terete kod gravitacionih uređaja vrši se pod dejstvom sile Zemljine teže. Postoji više vrsta ovih uređaja. Dio po kome se kreće teret može biti glatka površina ili sastavljen od serije paralelnih, međusobno blizu postavljenih valjaka.

Zavisno od toga kako je ovaj dio izveden, reč je o kliznom kanalu (obično se zove samo kliznica) ili o valjkastom gravitacionom transporteru. Svaki od navedenih uredjaja može biti izveden kao prav ili spiralno uvijen. Konačno, moguće je izdvojiti sledeće vrste gravitacionih uredjaja za koso i vertikalno premještanje tereta:
- Pravolinijske kliznice-klizni kanali
- Spiralne kliznice
- Gravitacione vertikalne cijevi
- Valjkasti transporteri
- Pneumatske kliznice

SADRŽAJ

1. Uvod..............2
2. Klizni kanali..............3
2.1. Ravna kliznica...........3
2.2. Spiralna kliznica..........4
3. Valjkasti gravitacioni transporter.......6
3.1. Prav valjkasti gravitacioni transporter....6
3.2. Spiralni valjkasti gravitacioni transporter.........7
4. Gravitacioni transporter sa rolnama............8
4.1.Prav gravitacioni transporter sa rolnama........8
4.2. Spiralni Gravitacioni transporter sa rolnama..........8
5. Zaključak...............................9
Literatura.......................10