Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizaciona kultura 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Organizaciona kultura 2 (/Thread-organizaciona-kultura-2)


Organizaciona kultura 2 - derrick - 21-09-2013 03:19 PM

Појам организационе културе

Термин организациона култура настао је у Америци и веома брзо се проширио на остатак пословног света.Написано је много чланака и књига о култури у организацијама. Ову културу обично називају и „корпоративна култура" или „организациона култуја". Често се за културу каже да су то: „моралне, социјалне и понашајне норме једне организације засноване на веровањима, ставовима приоритетима њених чланова"(Дуффy, 1999). "
Културу можемо дефинисати као карактеристична веровања и понашања која постоје у организацији. Корпоративна култура је скуп форманих и неформалних_ понашања која је компанија прихватила као свој начин обављања посла. Формал-на страна обухвата писане изјаве и шему организационе структуре. Неформална страна бави се тиме како се посао обавља - да ли преко писаних процедура или пу Тем длиректне комуникације, како се запослени понашају једни према другима, колико су спремни да размењују идеје и информације и како хијерархија дозвољава запосленима да пређу границе „стазе" да би обавили посао (Гуптара, 1994).

Шта је организациона култура? У основи, она је описана као особеност, односно карактеристика једне организације, или једноставно као „начин на који су ствари уређене у организацији" (Босwелл, 2002). Она утиче на начин на који запослени мисле, понашају се и осећају. Организациона култура је широк термин који се користи за дефинисање особености или карактера посебне организације и укључује елементе као што су основне вредности и веровања менаџмента и осталих запослених, корпоративна етика и правила понашања.

Садржај

1 Појам организационе културе 2
2 Аспекти организације повезани са организационом културом 3
3 Карактеристике организационе културе 4
4 Појам организационе климе 5
4.1 Модел леденог брега културе 5
4.2 Компоненте организационе културе 7
4.3 Три оријентације организационе културе 8
5 Организациона култура оријентисана на Људе 8
6 Класификација организационе културе
6.1 Класификација према Хендију 9
6.2 Култура задатка 9
6.3 Култура моћи (паукове мреже) 10
6.4 Култура личности (звезде) 10
6.5 Класификација према Шејну 11
6.6 Класификација према Соненфилду 11
7 Управљање организационом културом 12
7.1 Стварање организационе културе 12
7.2 Одржавање организационе културе 13
7.3 Промена организационе културе 14
7.4 Процена текуће организационе културе 14
7.5 Шта треба знати пре него што покренемо промену? 15
7.6 Стратегије за промену организационе културе 16
8 Менаџмент и организациона култура 17
9 Утицај организационе културе на запослене 18
10 Закључак 19