Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Karakteristike novog svetskog poretka - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Karakteristike novog svetskog poretka (/Thread-karakteristike-novog-svetskog-poretka--148121)


Karakteristike novog svetskog poretka - derrick - 21-09-2013 12:47 PM

UVOD

Ceo vek koji ostaje za nama bio ispunjen sukobima naroda, mržnjom, masovnim stradanjima, egzodusima, glađu, ali i tehnološkim napretkom, kulturnim i društvenim preobržajima naroda i zemalja - poslednjih decenija, u vreme kada su ljudi i narodi očekivali više blagostanja, pravde i slobodnog života za sve, doslo je do novih snažnih tektonskih poremećaja čija erupcija izaziva mnoge nedoumice i pitanja: kuda svet ide, da li se nalazimo na pragu nove civilizacije i kakve, kakva je budućnost naroda i novih generacija koje, dolaze, kakvo breme nosi vreme koje dolazi, da li je svet krenuo novim putevima progresa, blagostanja i jednakosti ili se ponovo suočava sa starim opasnostima zavijenim u novo ruho: sa nasiljem, vladavinom sile, uništavanjem tradicije, kulture i svih vrednosti jednih, i domi¬nacije, narnetanja vrednosti drugih naroda, unisonošću, i konačno, da li se stvara jedna nova, bezbojna civilizacija.

SADRŽAJ

UVOD....................3
1. DEFINICIJA I RAZVOJ GLOBALIZACIJE………..4
1.1.Pojam globalizacije............................5
1.2.Proces globalizacije.........................5
1.3. Dimenzije globalizacije...................7
2.NOVI SVETSKI POREDAK.................8
3. EKONOMSKA NEJEDNAKOST............11
3.1 Nejednakost između država.............12
3.2 Nejednakost unutar države............13
4. POSLEDICE GLOBALIZACIJE.................14
ZAKLJUČAK.....................................16
LITERATURA.................................18