Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Nastanak i funkcija braka i porodice - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Nastanak i funkcija braka i porodice (/Thread-nastanak-i-funkcija-braka-i-porodice)


Nastanak i funkcija braka i porodice - derrick - 21-09-2013 12:26 PM

UVOD

Brak se definiše kao društvena, verska i zakonska zajednica muža i žene, a kvalitet ovog odnosa je od ogromnog značaja za same bračne partnere, decu, kao i društvo u najširem smislu. Na osnovu same definicije braka jasno je da odgovarajuća rodna ideologija i stavovi u vezi sa rodnim ulogama igraju značajnu ulogu u mnogim aspektima bračne i porodične dinamike. Smatra se da rodne uloge, štaviše, igraju glavnu ulogu u određivanju kvaliteta bračnih odnosa određujući šta ljudi očekuju od svog partnera i braka .

U Srbiji je posle Drugog svetskog rata obavezni građanski brak, utemeljen na zakonima socijalističke države, eliminisao značaj crkvenog braka. Razvod je postepeno potpuno liberalizovan. U celom posleratnom razdoblju posle razvoda deca su najčešće bila dodeljivana majci, što je upadljiva razlika u odnosu na zakonsku regulativu i praksu u Srbiji pre Drugog svetskog rata.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Brak i porodica u savremenom svetu 2
1.2 Vrste porodica 3
1.3 Funkcije porodice 7
1.1 Brak i njegova funkcija 10
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16